نام و نام خانوادگی: دکتر محمد امیری

مدرک تحصیلی: Ph.D مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  

پست سازمانی: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي و درماني شاهرود

    تلفن: 32394086-023
    نمابر: 32394800-023
 
 
دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات