آغاز فعاليت كارگروه هاي دانشجويان منتخب المپياد انفرادي

المپياد علوم پزشكي يكي از عرصه هاي شكوفايي و شناسايي دانشجويان برتر و نخبه در سطح كشور مي باشد. در اين خصوص وزارتخانه در برگزاري نهمين المپياد دانشجويي رويكرد متفاوتي در نظر گرفته است  و المپياد سال 96-97 در دو مرحله انفرادي در بين دانشگاههاي هر قطب و مرحله گروهي به صورت همزمان در بين منتخبين مرحله انفرادي و بين تيم هاي منتخب قطب ها برگزار خواهد شد. در اين زمينه پس از اعلام نتايج نفرات منتخب مرحله انفرادي، كارگروههايي به منظور هدايت دانشجويان در حيطه هاي 5 گانه المپياد تشكيل گرديد و مسئوليت هر حيطه به عهده يكي از دانشگاهها گذاشته شد. در راستاي همين امر جلسات آموزشي و نظارتي بر عملكرد دانشجويان از هفته اول تير ماه آغاز گرديد و در كليه حيطه هاي المپياد جلسات دو روزه با حضور اساتيد برگزار شده است. لازم به ذكر است چهار نفر از دانشجويان علوم پزشكي شاهرود موفق به كسب رتبه در مرحله انفرادي و ورود به مرحله گروهي المپياد شده اند. 
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات