برگزاري "جشنواره آموزشي دانشجويان حال و آينده آموزش عالي حوزه سلامت"

  

در راستاي تداوم اجراي اهداف بسته هاي آمايشي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، معاونت آموزشي دانشگاه با هدف اجراي يكي از محورهاي بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور با عنوان: طراحي و استقرار نظام   برنامه ريزي و مديريت تربيت نيروي انساني علوم پزشكي" با هدف: تعيين و اجراي بهترين راهكارها جهت پذيرش دانشجويان بومي" و نيز اجراي يك محور از بسته آمايش سرزميني، ماموريتگرايي، تمركززدايي و  توانمندسازي دانشگاه با عنوان: گسترش محيطي آموزش عالي سلامت در منطقه تحت پوشش" با اهداف: كاهش نياز دانشجويان به مهاجرت به ساير شهرها براي آموزش علوم پزشكي"، "افزايش ماندگاري دانش آموختگان بومي همگام با توسعه امكان ارائه خدمات"، "هدفمندي در توسعه مراكز آموزشي و رشته مقاطع داراي اولويت در نظام سلامت"، و ...، جشنواره استاني با عنوان"جشنواره آموزشي دانشجويان حال و آينده حوزه سلامت كشور " با حضور كليه دانش آموزان سال آخر رشته علوم تجربي در سطع استان (حدود 1200 نفر) و با همكاري دانشجويان رتبه هاي برتر و داراي استعداد درخشان در رشته مقاطع مختلف دانشگاه، و با دعوت از مديران و مسوولين محترم ادارات آموزش و پرورش سطح استان، مديران دانشگاه، روساي دانشكده ها،  اعضاي هيات علمي دانشگاه، مسوولين كارگروه هاي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه و ... در روز يكشنبه 24 ارديبهشت ماه سال 1396 از ساعت 13-10 در محل ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار مي نمايد.

 

 

 جشنواره آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات