بازديد تيم ارزيابان اعتباربخشي موسسات آموزشي وزارت متبوع از دانشگاه

تيم ارزياب بيروني دانشگاه طي بازديدي در روز سه شنبه 7 دي ماه سال جاري از كليه بخش هاي دانشگاه بازديد و از مستندات تهيه و ارسال شده به وزارت كه داراي نظم و ارائه بسيار مناسبي بودند و فايل‌هاي الكترونيك تهيه شده قدرداني و تشكر و آنرا بسيار عالي توصيف نمودند.

 

 

 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات