برگزاري  چهارمين كارگروه منطقه اي آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، تمركز زدايي و توانمندسازي

چهارمين كارگروه منطقه اي آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، تمركز زدايي و توانمندسازي منطقه يك آمايش كشور به ميزباني معاونت آموزشي و جانشين رياست دبيرخانه تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي دانشگاه جناب آقاي دكتر حميد واحدي در روز چهارشنبه مورخ 5/8/1395 از ساعت 9 صبح در سالن جلسات دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

شركت كنندگان در اين كارگروه، خانم مريم عباسيان مسوول كارگروه آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، و ... دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، مسوولين بسته آمايشي فوق الذكر از دانشگاه هاي كلان منطقه يك آمايش كشور: آقاي دكتر اسماعيل اكبري مسوول كارگروه منطقه اي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران و خانم رزيتا رضايي، آقاي دكتر بهراد پور محمدي و خانم نجمه حقيقت از دانشگاه علوم پزشكي سمنان، آقاي دكتر علي ظفرزاده از دانشگاه علوم پزشكي گلستان، خانم جميله آقاتبار از دانشگاه علوم پزشكي بابل، آقاي ابراهيم آوازي از دانشگاه علوم پزشكي گيلان، آقاي دكتر تورج اسدي نماينده دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در كلان منطقه يك آمايش كشور و آقاي دكتر حسين ابراهيمي، آقاي دكتر محمد اميري، آقاي دكتر مهدي ميرزايي، آقاي دكتر اله بخش جاويد، خانم ميترا طاهري اعضاي كارگروه آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، و ... .

دستور کارهاي جلسه:

-بازنگري و اصلاح پيش نويس دوم دستورالعمل نظارت بر آموزش عالي در بخش غيردولتي.

-خلاصه سازي و اصلاح شاخص هاي نظارت بر آموزش عالي در بخش غيردولتي.

-ساير موارد مرتبط.

 

 

 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات