برگزاري كارگاه روش نوين تدريس:

كارگاه يك روزه روش نوين تدريس جهت استفاده اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در روز دوشنبه 5 مهر ماه 1395برگزار گرديد. 

 

 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات