مقررات كشوري آموزش مداوم 

 دانلود فايل دستورالعمل صدور گواهي نهايي

مدارک لازم صدور گواهی نهایی سال 1390

 1- اصل و کپی کارت نظام پزشکی

2- اصل و کپی پروانه مطب (برای افرادی که دارای پروانه مطب هستند)

3- اصل و کپی پروانه دائم و یا دانشنامه

4- اصل و کپی گواهی های آموزش مداوم

5- فرم تکمیل شده جهت صدور گواهی نهایی (برای دریافت فرم کلیک کنید)

 لزوم ثبت نام مشمولين آموزش مداوم جامعه پزشکي در سامانه

 
چهارشنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات