اداره پذيرش و ثبت نام :

    مهمترین وظایف :

  *  امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری با توجه به تفویض اختیار و هماهنگی بین واحد ها

 * تحویل گرفتن و ثبت نام و پذیرش دانشجویان بر اساس لیست های ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور اعم از شبانه و روزانه به تفکیک نیمه اول و دوم

* بررسي و چك نمودن كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارک ثبت نامی

 * معرفی و برگزار نمودن امتحانات جامع علوم پايه پزشکی - مرخصی تحصیلی و حذف ترم

 * چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی - انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونه ها از دانشگاه مبداء

 

 

 

 

 

 
دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات